تو

مال منی

اخم های تو بالاترین لذت دنیاست

ای بهانه ی تمام لوس شدن های من

 

دوستت دارم

 

 

خیـــــلی سخته

دلتنگش باشی

خیـــــلی اتفاقی تو خیابون ببینیش

از کنارش رد شی

ولـــــــی

نتونی نگاش کنی

 

 

 

 

وقتی حس میکنم

جایی در این کره خاکی

تـــــــــو

نفس میکشی

و

من از همان نفسهایت نفس میکشم

آرام می شوم

تـــــو بـــــاش

"هــــوایــت"

"بـــــویت"

برای زنده ماندم کافیست

 

 

چــا ره ای کن

 

"تو را کم داشتن کم نیست"

 

 

تو نیستی

امـــــا

من برایت چایی میریزم

دیروزم نبودی

برایت بلیط سینما گرفتم

دوست داری بخند

دوست داری گریه کن

و یا

دوست داری مث آیینه مبهوت باش

مبهوت من و دنیای کوچکم

دیگه چه فرقی میکنه

باشی

یا

نباشی

من با تو زندگی میکنم

 

 

 

به تـــــو بدهکـــــارم

دست کم

یک جان برای هر لبخندت

 

 

دیگر چیزی نمیخواهــــم

 

آغـــوش تـــــو باشد

و

شانه هـــــای تـــــو

 

به دنیا میگویم"خدافظ من دنیایم را پیدا کردم"

 

 

دست بر دلم نگذار

"میسوزی"

داغ خیلی چیزها بر دلم مانده

 

 

ای ابرها

نبــــــــارید

من دریـــــا را به پــــایش ریختم

"برنگشت"

 

 

 

 

"رفت"

مــــرا به خدا سپرد

خود را به دیگری

 

 

 

این روزها

جای خالی تو را با عروسکی پر میکنم

همانند توست

"مرا دوست ندارد"

"احساس ندارد"

امـــــــــا

هر چه هست

دل شکستن را بلد نیست

 

 

 

 

لعنت به تمـــــام کسانی که

"تــــــو "

نیستند

ولـــــــــــــی

عطر تو رو میزنن

 

 

بگذار این مردم

هر چه دلشان میخواهد بگویند

تــــــــو

خورشید منی

حتی اگر

از پشت کوه آمده باشی

 

 

بغضم میگیرد

هنگامی که میفهمم او دیگر صدایم نمیزند

"حتی اشتباهی"

 

 

همه میگویند

"او"

که رفت ،زندگی کن

ولــــــــی

کسی درک نکرد که

"او  خود زندگی من بود"

 

 

 

 

 

 

سکسکه ام گرفته بود

گفتم مرا بترسان

دستانم را رها کرد

"نفسم بند آمد"

 

 

 

 

خیــال تـــــو

می ارزد به داشتن خیلیاااااا

 

 

 

 

خوش خط و خال من

ببخش که هنوز

 

"پـــونــه مــانـده ام"

 

 

 

تــــو که باشی بس است

مگه من

بجز

"نــفـس"

چه میخواهم

 

 

 

تسبیحی بافته ام

نه از سنگ

نه از چوب

نه از مروارید

بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام

تـــــا

برای شادمانیت دعا کنم

 

 

 

یادته میگفتی نفستم؟؟؟؟

چی شد؟؟

بند اومدم؟

زدی تو کار تنفس مصنوعی

اونم دهن به دهن با غریبه؟؟؟؟

 

 

 

 

وقتی تو حرفهایم را نمیخوانی

چه تفاوتی دارد

 که

حرف دلم را بنویسم

یا از بغل دستیم کپی کنم

 

 

هی تــــــو

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرا در خاطراتت مرور میکنی

؟

کــــــاش

اقد مغرور نبودی

 

 

 

 

 

پیله کرده ام به تـــــــو

نمیدانی پروانه شدن در آغوشت چه عــــــالمی دارد

 

 

 

فکر کنم


به بوی عطر تو حساسیت دارم


همین که در ذهنم می پیچد


از چشمم


اشک می آید

 

 

آنقدر زیبا عاشق او شده ای

آدم لذت میبرداز این همه خیانت

روزی هم اینگونه عاشق من بودی

 

یادت هست لعنتی؟؟

 

 

 

 

قلــــبم را

به بند کفشهایم بسته ام

زیر پاهای خودم له شود

بهتر است

 

 

 

 

دنیــــایـم

را به لبخندی میبخشم

هراسی نیس

 

"تـــــــــــو "

 

که شاد باشی

دنیا دوباره از آن من است

 

 

 

 

برای دل خودم مینویسم

 

برای دلتنگیهــایـم

 

برای دغدغه هــای خـودم

 

برای شـانه ای که تکیـه گـاهـم نیست

 

برای دلـی که دلتنگـم نیست

 

برای دستی کـه نـوازشگـر زخم هـایم نیست

 

برای خـودم مینـویـسم

 

بمیرم بـرای خـودم که اینقـدر تنهـاست

 

 

 

 

 

 

 

من

 

دعا میکنم تو رو داشته باشمو

 

تو

 

دعا میکنی دیگر من نباشم

 

"بیچاره خدا"

 

 

تعداد صفحات : 5

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد